1. Ổi Sấy Dẻo (hộp 100g)
  Ổi Sấy Dẻo (hộp 100g)
  đ47,000
  100% of 100
 2. Khóm Sấy Dẻo (hộp 140g)
  Khóm Sấy Dẻo (hộp 140g)
  đ76,000
  100% of 100
 3. Xoài Sấy Dẻo IFOOD (túi 50g) - NPP Ehomepire
 4. Chanh Dây Sấy Dẻo (túi 50g)
  Chanh Dây Sấy Dẻo (túi 50g)
  đ26,000
  100% of 100
 5. Ổi Sấy Dẻo (hộp 200g)
  Ổi Sấy Dẻo (hộp 200g)
  đ87,000
  100% of 100
 6. Vỏ Bưởi Sấy (hộp 100g)
  Vỏ Bưởi Sấy (hộp 100g)
  đ41,000
  100% of 100
 7. Gừng Sấy Dẻo (hộp 200g)
  Gừng Sấy Dẻo (hộp 200g)
  đ86,000
  100% of 100
 8. Gừng Sấy Dẻo Ifood 50gr
  Gừng Sấy Dẻo Ifood 50gr
  đ25,000
  100% of 100
 9. Vỏ Bưởi Sấy Dẻo IFOOD 50g
  Vỏ Bưởi Sấy Dẻo IFOOD 50g
  đ21,000
  100% of 100
 10. Chanh Dây Sấy Dẻo IFOOD (hộp 200g)
 11. Xoài Sấy Dẻo IFOOD (hộp 165g) - NPP Ehomepire
 12. Ổi Trắng Sấy Dẻo (hộp 100g)
 13. Khóm Sấy Dẻo IFOOD (Hộp 80g) - NPP Ehomepire
 14. Đu Đủ Sấy Dẻo IFOOD ( Hộp nhựa 100g)
 15. Gừng Sấy Dẻo Ifood (hộp 100g)
 16. Chanh Dây Sấy Dẻo IFOOD (hộp 100g)
 17. Xoài Sấy Dẻo IFOOD (hộp 100g) - NPP Ehomepire
 18. Vỏ Bưởi Sấy Dẻo (Hộp nhựa 60gr)
0333738939