1. Chuối Sấy Tân Lộc Phát 500g
 2. Ổi Sấy Dẻo (hộp 100g)
  Ổi Sấy Dẻo (hộp 100g)
  đ47,000
  100% of 100
 3. Mít sấy Tân Lộc Phát 500gram
  Mít sấy Tân Lộc Phát 500gram
  đ120,000
  100% of 100
 4. LẠP XƯỞNG HEO KHÔ CÂY DÀI 500G
 5. KHÔ GÀ LÁ CHANH TÂN LỘC PHÁT - HỘP 500G
 6. KHÔ GÀ BƠ TỎI TÂN LỘC PHÁT - HŨ 500G
 7. Mít Sấy Hộp 200gr
  Mít Sấy Hộp 200gr
  đ55,000
  100% of 100
 8. Khóm Sấy Dẻo (hộp 140g)
  Khóm Sấy Dẻo (hộp 140g)
  đ76,000
  100% of 100
 9. Xoài Sấy Dẻo IFOOD (túi 50g) - NPP Ehomepire
 10. Chanh Dây Sấy Dẻo (túi 50g)
  Chanh Dây Sấy Dẻo (túi 50g)
  đ26,000
  100% of 100
 11. Ổi Sấy Dẻo (hộp 200g)
  Ổi Sấy Dẻo (hộp 200g)
  đ87,000
  100% of 100
 12. Vỏ Bưởi Sấy (hộp 100g)
  Vỏ Bưởi Sấy (hộp 100g)
  đ41,000
  100% of 100
 13. Gừng Sấy Dẻo (hộp 200g)
  Gừng Sấy Dẻo (hộp 200g)
  đ86,000
  100% of 100
 14. Thập Cẩm Sấy
  Thập Cẩm Sấy
  đ80,000
  100% of 100
 15. Gừng Sấy Dẻo Ifood 50gr
  Gừng Sấy Dẻo Ifood 50gr
  đ25,000
  100% of 100
 16. Vỏ Bưởi Sấy Dẻo IFOOD 50g
  Vỏ Bưởi Sấy Dẻo IFOOD 50g
  đ21,000
  100% of 100
 17. Chanh Dây Sấy Dẻo IFOOD (hộp 200g)
 18. Xoài Sấy Dẻo IFOOD (hộp 165g) - NPP Ehomepire
 19. Chà Bông Rau Củ
  Chà Bông Rau Củ
  đ30,000
  100% of 100
 20. Ổi Trắng Sấy Dẻo (hộp 100g)
 21. Khóm Sấy Dẻo IFOOD (Hộp 80g) - NPP Ehomepire
 22. Đu Đủ Sấy Dẻo IFOOD ( Hộp nhựa 100g)
 23. Gừng Sấy Dẻo Ifood (hộp 100g)
 24. Chanh Dây Sấy Dẻo IFOOD (hộp 100g)
 25. Xoài Sấy Dẻo IFOOD (hộp 100g) - NPP Ehomepire
 26. Vỏ Bưởi Sấy Dẻo (Hộp nhựa 60gr)
0333738939